Menu Close

MODIF ORD. CONVIVENCIA CIUDADANA GANDIA. Consulta pública previa

Consulta pública previa de la modificación de la Ordenanza para fomentar y garantizar la Convivencia ciudadana en el espacio público de Gandia.

Documento CPP

1 comentari

  1. M. Ángel

    No me parece adecuado copar la playa de Gandía de palos clavados en la arena, porterías, redes, etc. con el fin de celebrar no sé qué tipo de competiciones de no sé qué deporte. Así desaparece el atractivo de las inmejorables (hasta ahora) playas de Gandía. No tiene el ayuntamiento otro lugar para estas celebraciones?, las playas son para lo que son, no para “útiles varios” despreciando la voluntad de los usuarios. Ayuntamiento, reflexionen sobre el particular. Gracias.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a oferir els nostres serveis i recollir informació estadística. Si continua navegant, accepta la seua instal·lació i ús. Per a més informació consulte Cookies settings en la present barra de cookies. View more
Cookies settings
Aceptar
AVIS LEGAL
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
La direcció de la nostra web: https://forum.gandia.org/   AVIS LEGAL LLIJA DETINGUDAMENT AQUESTES CONDICIONS ABANS D'UTILITZAR AQUEST LLOC WEB. LA UTILITZACIÓ DEL MATEIX S'ENTENDRÀ COM UNA ACCEPTACIÓ D'AQUESTES CONDICIONS. NO UTILITZE AQUEST LLOC WEB EN CAS DE NO ACCEPTAR AQUESTES CONDICIONS

Comentaris

Quan els visitants deixen comentaris en la web, recopilem les dades que es mostren en el formulari de comentaris, així com l'adreça IP del visitant i la cadena d'agents d'usuari del navegador per a ajudar a la detecció de spam. Una cadena anònima creada a partir de la teua adreça de correu electrònic (també dita hash) pot ser proporcionada al servei de Gravatar per a veure si l'estàs usant. La política de privacitat del servei Gravatar està disponible ací: https://automattic.com/privacy/. Després de l'aprovació del teu comentari, la imatge del teu perfil és visible per al públic en el context del teu comentari. 1. Objecte El present avís legal regula l'ús i utilització del lloc web https://forum.gandia.org/, del qual és titular l'AJUNTAMENT DE GANDIA (d'ara en avant, el PROPIETARI DE LA WEB). El PROPIETARI DE LA WEB posa a la disposició dels usuaris el present document en virtut del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara en avant, el “RGPD”), i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), amb la finalitat d'informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions d'ús d'aquest. La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB li atribueix la condició d'usuari del mateix i comporta la seua acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part del PROPIETARI DE LA WEB, i en aquest cas es procedirà a la seua publicació i avís amb la màxima antelació possible. Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferits des d'aquest lloc web. L'usuari a més, s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal, i respondrà front el PROPIETARI DE LA WEB o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que pogueren causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. Qualsevol utilització diferent a l'autoritzada està expressament prohibida, podent el PROPIETARI DE LA WEB denegar o retirar l'accés i el seu ús en qualsevol moment. 2. Identificació El PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informa que: • La seua denominació social és: AJUNTAMENT DE GANDIA • El seu C.I.F. és: P4613300E • El seu domicili social està en: PLAÇA MAJOR, Núm.1 - 46701 - GANDIA – VALÈNCIA 3. Comunicacions Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seua disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació: • Tfn: 96 295 98 00 • Email: ajuntament@gandia.org Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i el PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzen a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment. 4. Condicions d'accés i utilització El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït. No obstant això, el PROPIETARI DE LA WEB pot condicionar la utilització d'alguns dels serveis oferits en el seu web al previ emplenament del corresponent formulari. L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comunique al PROPIETARI DE LA WEB i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze. L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB i a no emprar-los per a, entre altres: a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d'apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l'ordre públic. b) Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar, desbaratar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis. c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, en el seu cas, extraure informació. d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers. e) Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari. f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a la disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compte amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permés. g) Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que medie la seua prèvia sol·licitud o consentiment. Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguen entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web. En definitiva, els usuaris que accedisquen a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguen cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·len a servidors connectats a xarxes, ni siguen objecte de cap mena d'explotació. Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que puga entendre's que l'ús o accés al mateix atribuïsca a l'usuari dret algun sobre aquests. La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no haja sigut expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits. L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre el PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la qual s'establisca, ni l'acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis. El PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li done als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitze sobre la base d'aquests. 4.1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L'ACCÉS I LA UTILITZACIÓ El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garantisca plenament l'accés a tots els continguts, ni la seua exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seua idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic. El PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de: a) La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s'haja accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen. b) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris. c) L'incompliment de les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera d'eixemple, el PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneren drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita. Així mateix, el PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobe fora d'aquesta web i no siga gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. El PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. El PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'establiment d'enllaços per part de tercers. 4.2. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT En el cas que qualsevol usuari o un tercer considere que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions. 4.3. PUBLICACIONS La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagen de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que dona fe de la seua autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d'entendre's com una guia sense propòsit de validesa legal. 5. Legislació aplicable Les condicions presents es regiran per la legislació europea i espanyola vigent. DRETS ARCO El Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 regula els drets de les persones afectades davant el tractament de les seues dades, especificant que, com a titulars d'aquests, poden exercitar davant l'Ajuntament de Gandia els drets d'accés, rectificació, supressió (“dret a l'oblit”), oposició i limitació al tractament. En què consisteixen els drets de les persones afectades? Dret d'accés La persona afectada té dret a ser informada de: • Les finalitats del tractament, categories de dades personals que es tracten i de les possibles comunicacions de dades i els seus destinataris. • De ser possible, el termini de conservació de les teues dades. De no ser-ho, els criteris per a determinar aquest termini. • Del dret a sol·licitar la rectificació o supressió de les dades, la limitació al tractament, o oposar-se a aquest. • Del dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. • Obtindre una còpia de les dades objecte del tractament. • Si es produeix una transferència internacional de dades, rebre informació de les garanties adequades. • De l'existència de decisions automatitzades (incloent perfils), la lògica aplicada i conseqüències d'aquest tractament. Ha de distingir-se del dret d'accés dels interessats als expedients administratius que regula la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com del dret d'accés regulat en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Dret de rectificació La persona afectada té dret a rectificar les dades inexactes, i al fet que es completen les dades personals incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional. Dret de supressió (“Dret a l'oblit”) Amb el seu exercici la persona afectada pot sol·licitar la supressió de les dades personals sense dilació deguda quan concórrega algun dels supòsits contemplats. Per exemple, tractament il·lícit de dades, o quan haja desaparegut la finalitat que va motivar el tractament o recollida. No obstant això, es regulen una sèrie d'excepcions en les quals no procedirà aquest dret. Per exemple, quan haja de prevaldre el dret a la llibertat d'expressió i informació. Dret a la limitació del tractament Permet a la persona afectada:
  1. Sol·licitar al responsable que suspenga el tractament de dades quan: • S'impugne l'exactitud de les dades, mentre es verifica aquesta exactitud pel responsable. • L'afectat ha exercitat el seu dret d'oposició al tractament de dades, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre l'afectat.
  2. Sol·licitar al responsable que conserve les seues dades personals quan: • El tractament de dades siga il·lícit i l'afectat s'opose a la supressió de les seues dades i sol·licite en el seu lloc la limitació del seu ús. • El responsable ja no necessita les dades per a les finalitats del tractament però l'afectat si els necessite per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
Dret d'oposició La persona afectada pot oposar-se al tractament: • Quan per motius relacionats amb la seua situació personal, ha de cessar el tractament de les teues dades llevat que s'acredite un interés legítim, és a dir necessari per a l'exercici o defensa de reclamacions. • Quan el tractament tinga per objecte el màrqueting directe. Com poden exercir els seus drets? Pot exercir els seus drets mitjançant escrit dirigit a l'Ajuntament de Gandia i hauran de presentar-lo per registre d'entrada: • Presencialment, en qualsevol de les oficines del Servei d'Atenció i Informació al Ciutadà de l'Ajuntament de Gandia:
  • Edifici Consistorial: Plaça Major, 1 46701 Gandia. • Telemàticament, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Gandia, podent accedir directament al tràmit des d'aquest enllaç: https://gandia.sedelectronica.es/ • O bé, en qualsevol dels llocs descrits en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. • També podran posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades de l'Ajuntament a través de l'adreça de correu electrònic protecciodedades@gandia.org
Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l'exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho considere oportú, podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent, que en aquest cas serà l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es). POLÍTICA DE COOKIES En aquesta web, titularitat de l'Ajuntament et Gandia, es recopilen i utilitza la informació segons s'indica en la nostra política de privacitat, complint amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara en avant, el “RGPD”), i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD). Una de les formes en les quals es recopila informació és a través de l'ús de la tecnologia anomenada “cookies”. Què és una cookie? Una “cookie” és una xicoteta quantitat de text que s'emmagatzema en el seu navegador (com Chrome de Google o Safari d'Apple) quan navega per la majoria dels llocs web. Quina informació emmagatzema una cookie? Les cookies no solen emmagatzemar informació sensible sobre vosté, com a targetes de crèdit o dades bancàries, fotografies o informació personal, etc. Les dades que guarden són de caràcter tècnic, estadístics, preferències personals, personalització de continguts, etc. El servidor web no li associa com a persona sinó al seu navegador web. De fet, si vosté navega habitualment amb el navegador Chrome i prova de navegar per la mateixa web amb el navegador Firefox, veurà que la web no s'adona que és vosté la mateixa persona perquè en realitat està associant la informació al navegador, no a la persona. Quin tipus de cookies existeixen? • Cookies tècniques: Són les més elementals i permeten, entre altres coses, saber quan està navegant un humà o una aplicació automatitzada, quan navega un usuari anònim i un registrat, tasques bàsiques per al funcionament de qualsevol web dinàmica. • Cookies d'anàlisis: Recullen informació sobre la mena de navegació que està realitzant, les seccions que més utilitza, productes consultats, franja horària d'ús, idioma, etc. • Cookies publicitàries: Mostren publicitat en funció de la seua navegació, el seu país de procedència, idioma, etc. Què són les cookies pròpies i les de tercers? Les cookies pròpies són les generades per la pàgina que està visitant i les de tercers són les generades per serveis o proveïdors externs com Google, Facebook, Twitter, etc. Quines cookies utilitza aquesta web? El propietari de la web podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies de tipus 'Pròpies' són utilitzades només pel propietari d'aquesta web i les cookies 'De tercers' són utilitzades, pel prestador del servei. El detall de les cookies utilitzades en aquesta pàgina web és el següent: Cookies Nom Tipus Propòsit Més informació Google Analytics Centre de privacitat de Google: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ Com eliminar les cookies? Pot vosté permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador: Complement d'inhabilitació per a navegadors de Google Analytics. Si desitja rebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no s'envie informació seua a Google Analytics, pot descarregar un complement que realitza aquesta funció des d'aquest enllaç. Exempció de responsabilitat Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a pàgines web no pertanyents a la nostra entitat, no ens farem responsables de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni de les cookies que aquestes puguen emmagatzemar en l'ordinador de l'usuari. La nostra política respecte al correu electrònic se centra en remetre únicament comunicacions que vosté haja sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferim la possibilitat d'exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d'aquests missatges a través d'aquests, de conformitat amb el que es disposa en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. POLÍTICA DE PRIVACITAT L'Ajuntament de Gandia es preocupa per la privacitat i la transparència. En virtut del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara en avant, el “RGPD”), i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), li indica detalladament els tractaments de dades personals que realitza, així com tota la informació relativa a aquests. Aquesta política serà aplicable tant a la informació recollida directament a través dels diferents serveis de l'Ajuntament de Gandia, com a través de la seua pàgina web i seu electrònica: Responsable del tractament L'Excm. Ajuntament de Gandia és responsable d'aquelles activitats de tractament de dades de caràcter personal per a les quals determine les finalitats i mitjans del tractament. Les dades de contacte de l'Ajuntament de Gandia són: Adreça Postal: Plaça Major, 1 46701 Gandia (València) CIF: P4613300E E-mail: ajuntament@gandia.org Telèfon: 962 95 94 00 Delegat de protecció de dades Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament de Gandia són: E-mail: protecciodedades@gandia.org Telèfon: 962 95 94 00 Tractament de dades Les dades de caràcter personal que es pogueren recaptar directament de l'interessat seran tractats de manera confidencial i quedaran incorporats a la corresponent activitat de tractament titularitat de l'Ajuntament de Gandia. La relació d'activitats de tractament realitzades per l'Ajuntament de Gandia es troba reflectida en el Registre d'Activitats de Tractament. Les dades de caràcter personal que se sol·liciten, en el seu cas, consistiran únicament en aquells estrictament imprescindibles per a identificar i atendre la sol·licitud realitzada pel titular d'aquests. El tractament de les dades de caràcter personal que exercisca l'Ajuntament de Gandia, haurà de complir amb els principis relatius al tractament que assenyala el RGPD. En aquest sentit, les dades personals seran tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat (principis de licitud, lleialtat i transparència); seran recollits amb finalitats determinats, explícits i legítims, i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats (principi de limitació de la finalitat); seran adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats per als quals seran tractats (principi de minimització de dades); seran exactes i, si fora necessari, actualitzats, adoptant-se totes les mesures raonables perquè se suprimisquen o rectifiquen sense dilació les dades personals que siguen inexactes respecte a les finalitats per als quals es tracten (principi d'exactitud). Així mateix, tant l'Ajuntament de Gandia com els qui intervinguen en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d'adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seua alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, així com el tractament no autoritzat o il·lícit (principis d'integritat i confidencialitat). Finalitat del tractament La finalitat del tractament de les dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza l'Ajuntament de Gandia i estan accessibles en el Registre d'Activitats de Tractament. Les finalitats explícites per a les quals es duen a terme cadascun dels tractaments venen recollides en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies en les quals es recapten dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives). Legitimació El tractament de les seues dades personals per part de l'Ajuntament de Gandia es realitza: per al compliment d'una obligació legal; per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics; per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part; o bé, mitjançant el consentiment de l'interessat. Tot això a l'empara del que es disposa en l'article 6 del RGPD. En cas de ser necessari el consentiment de l'interessat per al tractament de dades, aquest serà recaptat de manera explícita, precisa i inequívoca, mitjançant una clara acció informativa, tenint dret l'interessat a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada. En qualsevol cas, en el moment en què es recapten les dades, l'interessat serà informat de l'activitat de tractament per a la qual es recullen les seues dades, mitjançant una informació bàsica i resumida, en la qual s'inclou una remissió a la informació addicional on es presentarà detalladament la resta d'informació. El Registre d'Activitats de Tractament, així com la informació addicional de cada tractament concret, recull la base legal aplicable a cadascun d'ells. Conservació de dades Les dades personals seran conservats durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament corresponent, llevat que hagen de conservar-se amb finalitats d'arxiu en interés públic, finalitats d'investigació científica o històrica o finalitats estadístiques, i fins que s'haja complit el termini de prescripció de possibles responsabilitats nascudes del tractament (principi de limitació del termini de conservació). Comunicació de dades Les dades de caràcter personal recollits, no seran facilitats a tercers aliens a aquest Ajuntament, excepte quan siguen necessàries per a la prestació del servei sol·licitat, d'acord amb la clàusula informativa de cada tràmit i sol·licitud, o amb el consentiment exprés de l'interessat (si fora el cas), així com a altres administracions públiques competents en la matèria, quan corresponga o quan siguen requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada moment. Els destinataris de comunicacions de dades poden ser consultats en el Registre d'Activitats de Tractament. Procedència Quan les dades de caràcter personal no siguen recollits directament de l'interessat, aquest extrem serà traslladat a l'interessat a través de les clàusules contingudes en les diferents vies de recollida d'informació i dins d'un termini raonable, una vegada obtinguts les dades, i a tot tardar dins d'un mes. Drets dels interessats Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades, quan procedisquen. Els drets que poden ser exercits pels interessats, així com la manera d'exercir-los, es detalla en la informació addicional de protecció de dades de cadascun dels tractaments que corresponguen. Pot exercir els seus drets mitjançant escrit dirigit a l'Ajuntament de Gandia i hauran de presentar-lo per registre d'entrada: • Presencialment, en qualsevol de les oficines del Servei d'Atenció i Informació al Ciutadà de l'Ajuntament de Gandia:
  • Edifici Consistorial: Plaza de l'Ajuntament, 1 46701 Gandia
• Telemàticament, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Gandia, podent accedir directament al tràmit des d'aquest enllaç: https://gandia.sedelectronica.es/ • O bé, en qualsevol dels llocs descrits en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. • També podran posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades de l'Ajuntament a través de l'adreça de correu electrònic protecciodedades@gandia.org Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l'exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho considere oportú, podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent, que en aquest cas serà l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).
Save settings
Cookies settings